/// سيماي صالحان در قرآن


تاریخ نشر فروردين1387
موضوع: دين شناسي نویسنده: هادي كاكايي

متن کتاب

چکیده

قرآن كتاب زندگي، عبرت، رشد و هدايت بشر است و تكامل و عروج آدميان در گرو پناه بردن به اين كتاب وحياني است. جويندگان سعادت و بالندگي بايد تنها در مكتب قرآن زانو بزنند و با تأسي به راه و سيره اهل‏ بيت پيامبر خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏آله از اين كتاب بهره برند تا به راه مستقيم هدايت شوند. مسلمانان تا زماني كه از خوشه‏ هاي قرآن دانه مي‏چيدند و قرآن سرمشق زندگي آنان بود، در پهنه گيتي سرآمد و يكه‏ تاز عرصه‏ هاي علم و تمدن و فرهنگ بودند. كشور ما نيز آنگاه كه نگاه خود را اصلاح كرد و قرآن را از كُنج طاقچه‏ ها به متن زندگي آورد و آن را چراغ راه خود قرار داد، زندگي دوباره يافت و سروش بيداري را در جهان طنين‏ انداز شد. بر اين اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا نمايي از ويژگي صالحان را كه در قرآن ترسيم شده، در حوزه ‏هاي گوناگون زندگي به برنامه‏ سازان و مديران رسانه معرفي كند. بدون شك، عجين شدن هنر با اين آموزه‏ هاي وحياني نوش دارويي است كه شفاي دردهاي بشري خواهد بود.


شناسنامه

سيماي صالحان در قرآن كد: 1414 نويسنده: هادي كاكايي ويراستار: مرضيه علاقه‏بند ناشر و تهيه‏كننده: مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما چاپ: نوبت چاپ: اول، 1385 ـ 1387 شمارگان: بها: ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: - - -964ISBN: 964- - -

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب