/// ويژه نامه سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف (1)


تاریخ نشر فروردين
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

اين نشريه كه به مناسبت سال اصلاح الگوي مصرف تهيه و تدوين شده است شامل مطالبي با موضوعات زير است: رسالت رسانه ملي در سال «حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف»،آيات و نكته ها،اسراف از نگاه معصومين،منتخبي از احاديث ميزان الحكمه،سخنان بزرگان،شعر و حكايت ادبي،سيره و حكايت،پيام هاي كوتاه،پيام مجري،نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف و ...


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب