/// پرسش‌هاي مصاحبه‌اي براي مناسبت‌هاي شمسي


تاریخ نشر فروردين1388
موضوع: نویسنده: حسين بافكار

متن کتاب

چکیده

گفتگو، مصاحبه و طرح پرسش هاي هدفمند از مردم مي تواند در ترويج فرهنگ و تقويت افكار عمومي بسيار مؤثر باشد، به ويژه اگر در گفت وگوها و مصاحبه هاي مناسبتي، پرسش ها با رويكرد ديني مطرح شوند، مي تواند پاسخ گو را به جاي سطحي نگري در پاسخ به ژرف نگري وا دارد و او را متوجه مسائلي نمايد كه در تقويت گرايش هاي ديني اش مؤثر باشد. همچنين، طرح پرسش هاي هدفمند مناسبتي مي تواند فضاي فكري مناسبي را براي حركت هاي ديني در سطح عموم جامعه ايجاد كند. در كتاب «پرسش هاي مصاحبه اي براي مناسبت هاي شمسي» نگارنده كوشيده با طرح پرسش هاي هدفمند مناسبتي در موضوعات مختلف با درون مايه ديني، توشه اي مناسب براي برنامه سازان محترم فراهم آورد كه با توجه به شرايط مكاني و زماني براي گفت وگو و مصاحبه با مردم قابل استفاده باشد و گزارشگران را از طرح پرسش هاي تكراري و سطحي باز دارد، اميد كه مقبول طبع افتد.


شناسنامه

پرسش‌هاي مصاحبه‌اي براي مناسبت‌هاي شمسي كد: 1463 نويسنده: حسين بافکار ويراستار: رقيه چاوشي تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: 1400 بها: 12000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 7-17-5563-600- 978 / ISBN: 978-600-5563-17-7

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب