/// سيره علمي و عملي علامه سيدمحمدحسين طباطبايي (رحمه الله)


تاریخ نشر فروردين1388
موضوع: نویسنده: حسن اردشيري لاجيمي

متن کتاب

چکیده

حكيم الهي، علامه طباطبايي، فيلسوفي شهير، مفسري كبير، اديبي توانا،‌ شاعري بلندطبع و فقيهي ژرف‌نگر بود. در اين كتاب تلاش شده است تا در پنج فصل،‌ ويژگي‌هاي مختلف شخصيتي آن انديشمند بزرگ معرفي شود. در فصل اول، زندگي‌نامه و تحصيلات و استادان و شاگردان علامه معرفي شده است. در فصل دوم به ويژگي‌هاي علمي علامه، مانند ويژگي تفسيري، ويژگي فلسفي، ويژگي عرفاني ـ اخلاقي، ويژگي فقهي ـ اصولي ـ حديثي، ويژگي‌ رياضي و هيئت، ويژگي هنري ـ ادبي، پرداخته شده است. در فصل سوم، براي ترسيم چهره واقعي حضرت علامه، نظر انديشمندان مختلف، اعم از شاگردان و علاقه‌مندان ايشان بيان گشته است. در فصل چهارم، ‌كتاب‌شناسي توصيفي حضرت علامه آمده و در فصل پنجم، ‌به عروج ملكوتي ايشان پرداخته شده است.


شناسنامه

سيره علمي و عملي علامه سيدمحمدحسين طباطبايي(ره) كد: 1498 نويسنده: حسن اردشيري لاجيمي ويراستار: منيره ماشاءاللهي تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ناشر:دفتر عقل نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: 1400 بها: 20000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 9-26-5563-600-978 / ISBN: 978-600-5563-26-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب