/// ظرافت‌هاي اخلاقي شهدا


تاریخ نشر بهمن1388
موضوع: نویسنده: رضا آبيار

متن کتاب

چکیده

گستردگي ابعاد شخصيتي شهيدان، ما را برآن داشت تا سيره و منش آنان را در دو محور بررسي كنيم. در جلد اول اين مجموعه، به بررسي رفتار و منش شهيدان در حوزه اخلاق خانوادگي پرداختيم و با مزين كردن آن به سيره و سخنان پيامبر اكرم(ص)، تصوير روشني از فرزندان اين مرز و بوم، براي جامعه ترسيم كرديم. اينك در جلد دوم اين مجموعه، به بررسي خاطراتي برگزيده از زندگي شهيدان، در حوزه اخلاق فردي مي پردازيم تا فرصتي براي مطرح كردن ارزش هاي اخلاقي و يادآوري پندهايي از امامان معصوم(ع) بيابيم.


شناسنامه

سرشناسه: آبيار، رضا، ‫۱۳۵9 - عنوان و نام پديدآور: ظرافت‌هاي اخلاقي شهدا / رضا آبيار؛ [تهيه‌کننده] مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. مشخصات نشر: قم: دفتر عقل‫، ۱۳۸۸.‬ مشخصات ظاهري: 81 ص. ـ ـ (مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1500)‬ شابک: 978-600-5563-27-6 وضعيت فهرست نويسي: فيپا موضوع: جنگ ايران و عراق، 1359 ـ 1367 ـ ـ شهيدان موضوع: داستان‌هاي اخلاقي شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي. رده بندي کنگره: ‫‭ ۱۳۸۸ 4ظ177آ/1625 DSR رده بندي ديويي: ‫‭08430922/955 شماره کتابشناسي ملي: 1852640 ظرافت‌هاي اخلاقي شهدا كد: 1500 نويسنده: رضا آبيار ويراستار: محبوبه ابرنجي تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: 1400 بها: 11000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 6-27-5563-600-978 ISBN: 978-600-5563-27-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب