/// گلبرگ جوان 113


تاریخ نشر فروردين1388

متن کتاب

چکیده

مهر و آبان ماه 1388 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- كوچه هاي آسماني (ش مثل شادي؛ شادي مثل ...) 2- جوان و خانواده (نامه اي به پدر و مادرم) 3- من نسل سومي ام (آسيب شناسي اينترنت و اس ام اس) 4- اخلاق جواني(زورمند كيست؟، غرور و جهل جواني) 5- جوانان بهشتي 7- جوان و ورزش (ورزش پهلواني يا قهرماني) 8- آيا مي دانيد؟


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1502 / مهر و آبان 1388 مدير مسئول: داود رجبي نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: ابراهيم اخوي بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: سيد محمود طاهري و جواد رحماني خانم‌ها: نعيمه ابراهيمي، زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، مريم اسماعيلي (آرام)، شفيعه اسماعيلي، طاهره براتي‌نيا، مطهره پيوسته، نرگس شکوريان‌فرد، زهرا شفيعي، مريم طباطبايي ندوشن، سميه عزيزي، فاطمه عسگري، نظيفه سادات مؤذن، معصومه سادات ميرغني، حکيمه مهديان دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب