/// رواق هنر و انديشه 37


تاریخ نشر شهريور1388
موضوع: نویسنده: وحيد حياتي

متن کتاب

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.قاب شيشه اي در تبليغات/وحيد حياتي 2.دين و هنر/آيت الله محي الدين حائري شيرازي 3.تجربه نيابتي:نشانه شناسي پويا نمايي هاي راهنمايي و رانندگي با تاكيد بر عناصر اجرايي تبليغ/مريم آخوندي 4.آيا تلويزيون يك دين جديد است؟/احمد شاكرنژاد 5.ايده آل هاي اخلاقي در ژورناليسم: تقويت روحيه شهروندي يا بيان حقيقت/مقداد مهرابي 6.يك ملت واحد (چند فرهنگي) تحت لواي خدا؟ تغيير كاربرد و معاني اصطلاح يهودي ـ مسيحي در رسانه هاي آمريكايي/ليدا كاووسي 7.خانه اي روي آب/يوسف شيخي و ...


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال هشتم/ پياپي 88/ شماره 37/ مرداد ماه 1388 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراحي و صفحه‌آرا: روح‌الله شمشيري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: مرتضي سميع‌زاده محمدرضا فاضلي علي حايري هادي کميجاني سعيد اربابي سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1506 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب