/// گلبرگ جوان 114


تاریخ نشر فروردين1388

متن کتاب

چکیده

آذر ماه 1388 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- كوچه هاي آسماني (اهل بيت(ع) در آيات و روايات) 2- جوان و خانواده (رابطه جوان با خانواده، اندرزهاي پيامبران به فرزندانشان) 3- من نسل سومي ام (در جستجوي خوشبختي) 4- اخلاق جواني (اندر باب هم نشيني با خردمندان و پيران) 5- حديث پايداري 6- جوانان بهشتي 7- جوان و ورزش (تماشاچي با اخلاق) 8- تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1517 / آذر 1388 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي، فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: رقيه چاوشي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا نسخه‌پردازان: فاطمه احدي ـ بتول احدي چاپ: زلال کوثر بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، سيد محمود طاهري خانم‌ها: نعيمه ابراهيمي، زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، مريم اسماعيلي (آرام)، سمانه انيسي، فريده پيشوايي، مطهره پيوسته، مريم مرادي، طاهره براتي‌نيا، فرزانه داوري، مريم رضايي، زهرا شفيعي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، نظيفه سادات مؤذن (باران)، معصومه ميرغني دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب