/// گلبرگ جوان 115


تاریخ نشر فروردين1388

متن کتاب

چکیده

دي ماه 1388 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- كوچه هاي آسماني (جوان و محبت به اهل بيت(ع)) 2- جوان و خانواده (جايگاه والدين در قرآن) 3- من نسل سومي ام (جوان و آينده نگري، بازم برنامه ريزي) 4- اخلاق جواني (تنبلي) 5- حديث پايداري 6- جوانان بهشتي 7- جوان و ورزش (ضرورت ورزش دختران و بانوان) 8- دنياي جوان (ويژگي هاي روانشناختي جوان) 9- تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1532 / دي 1388 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: رقيه چاووشي نسخه‌پردازان: سميه رضايي ـ نجمه ميراحمدي بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: محمدجواد آهنگر، حميد رحماني و سيد محمود طاهري خانم‌ها: زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، سمانه انيسي، طاهره براتي‌نيا، فريده پيشوايي، مطهره پيوسته، آمنه سادات خليلي، الهه خدابنده‌لو، مريم رضايي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سميه عزيزي، منسيه عليمرادي، معصومه سادات ميرغني، نظيفه سادات مؤذن (باران)، فرزانه وطن‌نواز و مريم مرادي. دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب