/// گلبرگ جوان 116


تاریخ نشر فروردين1388

متن کتاب

چکیده

بهمن ماه 1388 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- كوچه هاي آسماني (جوان، عرفان، اخلاق - طعم شيرين عشق به خدا) 2- جوان و خانواده (قهر و آشتي با والدين) 3- من نسل سومي ام (گپ و گفتگوي دوستانه) 4- اخلاق جواني (جوانمردي) 5- حديث پايداري (ادب و و لايت پذيري رزمندگان) 6- جوانان بهشتي 7- جوان و ورزش (فوتبال و زندگي) 8- دنياي جوان (راه هاي پيشگيري از بيماري هاي رواني) 9- تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1546 / 1388 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: محمدجواد آهنگر، مهدي پور مهدي، حميد رحماني، جواد رحماني، سيد محمود طاهري خانم‌ها: ، زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، سمانه انيسي، فريده پيشوايي، مطهره پيوسته، طاهره براتي‌نيا، آمنه سادات خليلي، الهه خدابنده‌لو، مريم رضايي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، منسيه عليمرادي، معصومه سادات ميرغني، مريم مرادي، نظيفه سادات مؤذن (باران)، طاهره موسوي، فرزانه وطن‌نواز، ام‌البنين هاتفي.. دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.irـ Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب