/// رهنمودهاي اخلاقي علما و بزرگان


تاریخ نشر خرداد1389
موضوع: نویسنده: فاطمه عسگري

متن کتاب

چکیده

اين نوشتار دربردارنده نكات دل‌نشين و جذابي است كه عالمان و بزرگان بيان فرموده‌اند. اين نكته‌ها، اگرچه به انصاف، نكات علمي و حاصل يك عمر مطالعه و تحقيق است، ولي در واقع، دست‌مايه‌هايي براي بيان تذكرهاي معارفي، اخلاقي و عرفاني است ‌كه اينان با تمسك به آنها، به هدايت دروني افراد در بُعد عقايد و آراسته شدن به اخلاق الهي در گفتار، رفتار و كردار، نظر داشتند. نوشتار حاضر در پنج بخش، سامان‌دهي شده است. در بخش اول نگاهي گذرا و فشرده به زندگي عالماني كه در اين نوشتار از آنها نام برده شده است، كرده‌ايم. در بخش دوم، ارتباط با خدا را در دو فصل بايدها و نبايد‌هاي ارتباطي بررسي نموده، سپس به ارتباط با خود از اين دو منظر پرداخته‌ايم و در ادامه، به ارتباط با ديگران با همين سبك و سياق نظر كرده‌ايم. آن‌گاه دريچه‌اي به‌سوي كلمات قصار و زيرنويس‌ها گشوده‌ايم تا زمينه‌ بهره‌گيري از اين جمله‌هاي نغز و پرمعنا را براي اصحاب رسانه فراهم آوريم.


شناسنامه

سرشناسه : عسکری، فاطمه، ‫۱۳۶۱ - ‬ عنوان و نام پديدآور : رهنمودهای اخلاقی علماو بزرگان: دستورالعمل‌های اخلاقی علما و بزرگان/ نویسنده فاطمه عسکری؛ ویراستار محمدجواد حمیدیان ؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما . مشخصات نشر : قم: دفتر عقل، ۱۳۸۹. مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ص. شابک : ‭978-964-514-120-0‬‬ وضعیت فهرست نویسی : فیپا موضوع : اخلاق اسلامی-- کلمات قصار موضوع : اسلام -- کلمات قصار موضوع : مجتهدان و علما -- سرگذشتنامه رده بندی کنگره : ‫‬‭BP۲۴۶‭/ع۵ر۹ ۱۳۸۹‬‬‬‬ رده بندی دیویی : ‫‬‭۲۹۷/۶۱‬‬ شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۹‎۸‎۵‎۹‎۴ دستورالعمل‌هاي اخلاقي علما و بزرگان كد: نويسنده: فاطمه عسکري ويراستار: محمدجواد حميديان تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: بها: ريال حق چاپ برای ناشر محفوظ می‌باشد. نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: IRC@IRIB.ir Emial: تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 شابك: 0-120-514-964- 978 / ISBN: ‭978-964-514-120-0‬‬

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب