/// گلبرگ جوان 117


تاریخ نشر فروردين1388

متن کتاب

چکیده

اسفند ماه 1388 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- كوچه هاي آسماني (گام آخر زمستان، سالي كه گذشت) 2- جوان و خانواده (جوان و امكانات، اگر خودم را جاي پدرم بگذارم) 3- من نسل سومي ام (تك نوازي هاي بانوي جهاني شده، اپيدمي مد) 4- اخلاق جواني (حسن خلق و حسن ظن) 5- حديث پايداري 6- جوانان بهشتي 7- جوان و ورزش (هزينه هاي ورزشي) 8- دنياي جوان (جوان و حفظ سلامت روان) 9- تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد1553 / اسفند 1388 مدير مسئول: داود رجبي نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيدمحمود طاهري بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، سيدعلي حسيني ايمني، جواد رحماني، حميد رحماني، سيدمحمود طاهري و صفر نصيريان خانم‌ها: زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، مريم اسماعيلي (آرام)، سمانه انيسي (قطره)، فريده پيشوايي، مطهره پيوسته، طاهره براتي‌نيا، بتول خاني، آمنه سادات خليلي، الهه خدابنده‌لو، مريم رضايي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سميه عزيزي، مريم مرادي، طاهره موسوي، فرزانه وطن‌نواز و ام‌البنين هاتفي. دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب