/// زندگي و مبارزات شهيد سيد عباس موسوي «دبيركل حزب‌الله لبنان»


تاریخ نشر اسفند1388
موضوع: نویسنده: غلامرضا گلي زواره

متن کتاب

چکیده

صدور آموزه‌هاي انقلاب اسلامي به سراسر جهان و حمايت از ستم‌ديدگان يكي از انديشه‌هاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) از آغاز نهضت تا واپسين روزهاي حيات پربارشان بود. اين انديشه سبب پديد آمدن موج جديدي از مبارزات مبتني بر ايدئولوژي اسلامي و كنار نهادن شيوه‌هاي مبارزاتي برگرفته از مكتب‌هاي شرقي و غربي در جهان شد. يكي از پي‌آمدهاي مبارك اين انديشه، پديد آمدن جنبش حزب‌الله در لبنان بود كه در مدت كوتاهي توانست افسانه شكست‌ناپذيري قدرت اسرائيل غاصب را در هم شكند. قدرتي كه در مدت شش روز، سه كشور عربي را شكست داده بود، در برابر اين جنبش با مقاومت سي و سه روز روبه‌رو شد و ناچار عقب‌نشيني كرد. اين عزت براي مسلمانان جهان و ملت لبنان حاصل نشد جز در سايه خون شهيدان اين جنبش به ويژه رهبران پاك باخته آن كه شهيد عباس موسوي يكي از بزرگ‌ترين و شجاع‌ترين آنان بود. او با خون پاكش اين راه را پيش‌ روي پيروان خود گشود و راه عزت را به جوانان غيور لبنان آموخت. پژوهش حاضر گذري است بر زندگاني پربار آن عزيز سفر كرده. اميد است زمينه‌اي باشد براي آشنايي بيشتر با اسوه‌هاي مقاومت و پايداري در عصر حاضر و مايه اتحاد دو ملت ايران و لبنان.


شناسنامه

سرشناسه: گ‍لي‌زواره‌، غ‍لام‍رض‍ا، ‫۱۳۳۷ - عنوان و نام پديدآور: زندگي و مبارزات شهيدسيدعباس موسوي (دبيرکل حزب‌الله لبنان)/ غلامرضا گلي‌زواره؛ ]تهيه‌کننده[ مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما. مشخصات نشر: قم: دفترعقل، ‫‬ ۱۳۸۸. مشخصات ظاهري: 97 ص. ـ ـ (مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1557) شابک: 978-600-5563-53-5 وضعيت فهرست‌نويسي: فيپا موضوع: موسوي، عباس، ‫۱۹۵۲ - ۱۹۹۲م.‬ موضوع: Musawi, Abbas موضوع: ‫حزب‌الله (لبنان)‬ -- سرگذشتنامه موضوع:Hizballah Lebanon) ) -- Biography موضوع: شهيدان-- لبنان -- سرگذشتنامه شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي کنگره: 1388 8گ8م/6/126‭DS رده بندي ديويي: ‭۹۵۶/۹۴۰۵۰۹۲‬ شماره کتابشناسي ملي: 1950656 زندگي و مبارزات شهيد سيدعباس موسوي كد: 1557 نويسنده: غلامرضا گلي‌زواره (دبيرکل حزب الله لبنان) ويراستار: جعفر زهيري تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: 1400 بها: 15000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 5-53-5563-600- 978 / ISBN: 978-600-5563-53-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب