/// آيين برنامه‌سازي درباره «اصلاح الگوي مصرف»

چکیده

يكي از مواردي كه بشر، هميشه در طول تاريخ با آن سر و كار داشته، «مصرف‌گرايي» است كه افراط و تفريط‌ها در آن، به اسراف يا بخل انجاميده است. پژوهش حاضر به مناسبت سال اصلاح الگوي مصرف، مي‌كوشد نگاه ديني به موضوع مصرف را تبيين سازد و با عرضه پيشنهادهايي براي برنامه‌سازان، فرهنگ صحيح مصرف‌گرايي را ترويج كند.


شناسنامه

آيين برنامه‌سازي درباره «اصلاح الگوي مصرف»/ جمعي از پژوهشگران؛ تهيه‌کننده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، اداره کل خدمات رسانه‌اي، مديريت پژوهش برنامه‌اي و نگارش فيلم‌نامه. ـ ـ قم: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1388. 134 ص. ـ ـ (مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1559 ) 18000ريال 978-964-514-115-6 ISBN: فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا. کتابنامه: ص. 130 ـ 134؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1.‌ مصرف ـ ـ جنبه‌هاي مذهبي ـ ـ اسلام. 2. اسراف ـ ـ جنبه‌هاي مذهبي ـ ـ اسلام. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. اداره کل خدمات رسانه‌اي. مديريت پژوهش برنامه‌اي و نگارش فيلم‌نامه. ب. عنوان 9آ /35/250BP 632/297 آيين برنامه‌سازي درباره «اصلاح الگوي مصرف» كد: 1559 نويسندگان: جمعی از پژوهشگران ويراستار: محمدصادق دهقان تهيهكننده و ناشر: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / 1388 شمارگان: 1200 بها: 18000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 6-115-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-115-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب