/// گلبرگ جوان 119


تاریخ نشر فروردين1389

متن کتاب

چکیده

خرداد ماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- كوچه هاي آسماني (عزت ايراني، عزتمندي و محبوبيت) 2- جوان و خانواده (من و نصيحت ها و تجربه هاي والدين) 3- من نسل سومي ام (شب امتحان، فقط 20!) 4- اخلاق جواني (عفت، خصلت برتر) 5- حديث پايداري (شجاعت رزمندگان) 6- جوانان بهشتي 7- جوان و ورزش (ستارگان ورزشي) 8- دنياي جوان (جوان و خودباوري) 9- تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1568 / ارديبهشت‌ و خرداد 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: محمدجواد آهنگر، ابراهيم اخوي، مهدي پورمهدي‌آبادي جواد رحماني، حميد رحماني و يحيي مقدسان خانم‌ها: زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، مريم اسماعيلي(آرام)، سمانه انيسي (قطره)، مطهره پيوسته، طاهره براتي‌نيا، سيده مريم چاوشي، بتول خاني، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، مريم مرادي و طاهره موسوي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب