/// گلبرگ جوان 120


تاریخ نشر خرداد1389
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

تير ماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. كوچه‌هاي آسماني (هويت من) 2. جوان و خانواده (غيرت هم غيرت قديمي‌ها "غيرت مثبت") 3. من نسل سوي‌ام (كار سرمايه جوان،‌ كار يا بيكاري مسئله اين است) 4. سياست‌نامه (جنگ نرم،‌ بصيرت) 5. اخلاق جواني (وفاي به عهد و پيمان) 6. حديث پايداري 7. جوانان بهشتي 8. جوان و ورزش (45 دقيقه پياده‌روي، پياده‌روي يا پيك نيك) 9. دنياي جوان (نبرد با نگراني) 10. تقويم گلبرك


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: / تير 1389 مدير مسئول: داود رجبي نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: ابراهيم اخوي بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: سيد محمود طاهري و جواد رحماني خانم‌ها: نعيمه ابراهيمي، زهرا احمدي، مريم اسماعيلي، مريم اسماعيلي (آرام)، شفيعه اسماعيلي، طاهره براتي‌نيا، مطهره پيوسته، نرگس شکوريان‌فرد، زهرا شفيعي، مريم طباطبايي ندوشن، سميه عزيزي، فاطمه عسگري، نظيفه سادات مؤذن (باران)، معصومه سادات ميرغني، حکيمه مهديان دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب