/// اخلاق دانشجويي در اسلام


تاریخ نشر آبان1389
موضوع: نویسنده: وحيد نوري

متن کتاب

چکیده

در اين نوشتار تلاش شده است تا به زندگي دانشجويي از جنبه‌هاي عمومي و حرفه‌اي توجه شود. منظور از جنبه عمومي،‌توجه به دانشجو به مانند هر انسان ديگري است كه بايد محسنات اخلاقي را كسب و رذايل اخلاقي را دفع كند و در عين حال بكوشد ديگر نيازهاي انساني خود را نيز برآورده سازد. منظور از حوزه حرفه‌اي نيز ترسيم هنجارهاي لازم درباره نوع تعامل دانشجو با استاد، ديگر دانشجويان و مهارت‌هاي لازم در علم‌آموزي است. اكنون بايد پرسيد با وجود تأكيدهاي فراوان آموزه‌هاي ديني چقدر تلاش شده است آداب پرسش، گفت‌وگو و حتي نشستن و همراهي با استاد به دانشجويان آموخته شود؟ به‌راستي،‌دانشجويان ما درباره نوع حضور خود در كلاس‌هاي مختلط، تلاش براي افزايش روحيه همكاري علمي، دوري از حسدورزي در حوزه دانش، آداب سكونت در خوابگاه‌هاي دانشجويي و رعايت حقوق ديگران چه مي‌دانند و تا چه اندازه به آن ملتزم هستند؟ آيا درباره افزايش بازدهي دانشجويان از طريق آموزش مهارت‌هاي نكته‌برداري، چگونگي مطالعه، مباحثه علمي و مانند آن تلاش مي‌شود يا صرفاً بالا بردن بازدهي علمي را در گسترش تجهيزات و امكانات رايانه‌اي، آزمايشگاهي و سخت‌افزاري دنبال كرده‌ايم؟ اين نوشتار بيشتر توجه خود را به ترسيم هنجارهاي اخلاقي لازم براي دانشجو معطوف كرده است و براي تبيين معيارهاي اخلاقي لازم براي استادان، تلاش جداگانه‌اي لازم است. اميد است مجموعه حاضر كه براي كاربردي كردن هنجارهاي اخلاقي در محيط‌هاي علمي تنظيم شده است، مورد استفاده برنامه‌سازان محترم سازمان صدا و سيما قرار گيرد.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده :اخلاق دانشجويي در اسلام/وحيد نوري

كد:1617

آبانماه 1389

تهيه كننده:مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب