/// گذري بر فرقه بهاييت


تاریخ نشر اسفند1389
موضوع: دين شناسي نویسنده: عليرضا روزبهاني

متن کتاب

چکیده

يكي از روش‌هاي دولت‌هاي استعمارگر در كشورهاي اسلامي، ايجاد فرقه‌ها و مذهب‌هاي دروغين است. هدف آنان از اين كار، پراكندگي و چنددستگي مسلمانان است تا بر حول يك محور جمع نشوند و نتوانند در برابر فعاليت‌هاي پليد استعمارگران مقاومت كنند. «بهاييت» يكي از اين فرقه‌هاست. تاريخ نشان مي‌دهد كه اين فرقه در دامن استعمار متولد شد و در پناه و حمايت‌هاي بي‌دريغ آن ريشه دوانيد. در نهايت نيز ابزار دست اشغالگران صهيونيست قرار گرفت و به عنوان ستون پنجم آن رژيم عمل كرد. اين فرقه در پرتو تبليغات و حمايت‌هاي گسترده استعمارگران از آن مي‌تواند براي كشور خطرآفرين باشد. ازاين‌رو، بر اصحاب رسانه فرض است كه با روش‌هاي تبليغي، باورها، آداب و رسوم و راه‌هاي ارتباطي اين فرقه با دولت‌هاي استعمارگر آشنا شوند و برنامه‌هايي را در اين زمينه تهيه كنند. بر اين اساس، پژوهش حاضر به همت پژوهشگر ارجمند، جناب حجت‌الاسلام علي‌رضا روزبهاني نگاشته شد تا دست‌مايه‌اي براي برنامه‌سازي در اين موضوع باشد.


شناسنامه

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب