/// گلبرگ جوان 123


تاریخ نشر آبان1389
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

مهرماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. كوچه‌هاي آسماني (زگهواره تا گور دانش بجوي) 2. جوان و خانواده (جوان و تكريم سالمند / دلم بي بي مي خواهد) 3. من نسل سومي‌ام (مرواريد عفاف / دختر آفتاب) 4. سياست‌نامه (دانشي كه با ترور پيوند خورد) 5. اخلاق جواني (كليد هاي طلايي همت و كار مضاعف) 6. حديث پايداري 7. جوانان بهشتي 8. جوان و ورزش (هفت سنگ به روايت عادل / بازي هاي قديمي، ورژن 2010) 9. دنياي جوان (جوان، كار و بهداشت رواني) 10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1633/ مهر 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند نسخه‌پردازان: سميه رضايي ـ نجمه ميراحمدي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 16000 ريال با همكاري آقايان: محمدجواد آهنگر، ابراهيم اخوي، سيد علي حسيني ايمني، جواد رحماني، سيد محمود طاهري و يحيي مقدسان خانم‌ها: مريم اسماعيلي (سماء)، مريم اسماعيلي(آرام)، شفيعه اسماعيلي، سمانه انيسي (قطره)، طاهره براتي‌نيا، نيلوفر حيدري، فريده پيشوايي، مريم رضايي، فاطمه سيف‌الهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، مريم مرادي و ام‌البنين هاتفي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب