/// گلبرگ جوان 124


تاریخ نشر آذر1389
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

آبان ماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. كوچه‌هاي آسماني (جوان و ارتباط با خدا) 2. جوان و خانواده (خانواده و فضاي مجازي) 3. من نسل سومي‌ام (جوان و ازدواج، از دالان‌هاي چت تا راهروهاي دادگاه) 4. سياست‌نامه (13 آبان، حماسه‌اي بزرگ) 5. اخلاق جواني (هم‌نشيني با نيكان) 6. حديث پايداري 7. جوانان بهشتي 8. جوان و ورزش (اخبار تيفوسي، پياده‌‌روي يا پيك‌نيك) 9. دنياي جوان (روش‌هاي كنترل احساس خشم) 10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1643 / آبان 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: رقيه چاوشي نسخه‌پردازان: ليلا محمدي ـ زهرا اکبري دهقان صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 20000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، جواد رحماني، حميد رحماني و سيد محمود طاهري خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، مطهره پيوسته، فريده پيشوايي، طاهره براتي‌نيا، مريم رضايي، فاطمه سيف‌الهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن و مريم مرادي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 – 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب