/// گلبرگ جوان 125


تاریخ نشر دي1389
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

آذرماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. كوچه‌هاي آسماني (مژده ولايت، ثمره‌ي ولايت‌پذيري) 2. جوان و خانواده (جوان، خانواده و فضاي مجازي، ارزش‌هايي كه كم‌رنگ مي‌شوند) 3. من نسل سومي‌ام (دانشگاه، اولين قدم، خطر انقراض دانشجويان درس‌خوان) 4. سياست‌نامه (درس‌ها وعبرت‌هاي عاشورا در عرصه رفتار سياسي) 5. اخلاق جواني (تكريم و بزرگداشت علما) 6. حديث پايداري 7. جوانان بهشتي 8. جوان و ورزش (بازي‌هاي سنتي) 9. دنياي جوان (حكايت قانون‌گرايي) 10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1651 / آذر 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: فرج‌الله نعمتي ويراستار: مرضيه علاقه‌بند نسخه‌پردازان: نجمه ميراحمدي ـ سميه رضايي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: جواد رحماني، سيد محمود طاهري خانم‌ها: مريم اسماعيلي (سماء)، مريم اسماعيلي(آرام)، سمانه انيسي (قطره)، فريده پيشوايي، نيلوفر حيدري، بتول خاني، مريم رضايي، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن و سيده طاهره موسوي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره) ـ انتهاي باغ ملي ـ ساختمان صبا ـ طبقه سوم تلفن: 2215108 – 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب