/// گلبرگ جوان 126


تاریخ نشر بهمن1389
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

دي ماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. كوچه‌هاي آسماني (راه‌هاي خردگرايي، گوهر خرد) 2. جوان و خانواده (خانواده‌، بهترين مشاور) 3. من نسل سومي‌ام (هاليوود در بوته نقد، شبي با شكلات‌هاي تلخ) 4. سياست‌نامه (عاشورا و جنگ نرم رسانه‌هاي اموي) 5. اخلاق جواني (عزت نفس و بلند طبعي) 6. حديث پايداري(عاشورا، جاري در جبهه‌ها) 7. جوانان بهشتي 8. جوان و ورزش (بازم گيم نتم دير شد) 9. دنياي جوان (راه و رسم يك زندگي هدفمند) 10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1666/ دي 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيد محمود طاهري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 20000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، مهدي فرقاني خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، شفيعه اسماعيلي، طاهره براتي‌نيا، فريده پيشوايي، مريم رضايي، زهرا رضاييان، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سيده طاهره موسوي، مريم مرادي و نظيفه سادات موذن (باران) دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره) ـ انتهاي باغ ملي ـ ساختمان صبا ـ طبقه سوم تلفن: 2215108 – 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب