/// گلبرگ جوان 127


تاریخ نشر اسفند1389
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

بهمن ماه 1389 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. كوچه‌هاي آسماني (خرد و خرافه) 2. جوان و خانواده (اميد و اميدواري در خانواده) 3. من نسل سومي‌ام (جوان و سينماي هاليوود) 4. سياست‌نامه (ريزش‌ها و رويش‌هاي انقلاب اسلامي) 5. اخلاق جواني (آبروداري و رازداري) 6. حديث پايداري 7. جوانان بهشتي (معرفي ياران امام رضا(ع)) 8. جوان و ورزش (نقش پول در دنياي فوتبال) 9. دنياي جوان (جوان و مهارت «نه گفتن») 10. تقويم گلبرگ


شناسنامه

گلبرگ جوان / كد: 1675 / بهمن 1389 مدير مسئول: داود رجبي‌نيا سردبيران: مريم رضايي و فريده پيشوايي با تشكر از: سيدعلي حسيني ايمني ويراستار: مرضيه علاقه‌بند صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا بها: 14000 ريال با همكاري آقايان: ابراهيم اخوي، جواد رحماني، سيدمحمود طاهري،‌ مهدي فرقاني خانم‌ها: مريم اسماعيلي (آرام)، شفيعه اسماعيلي، طاهره براتي‌نيا، فريده پيشوايي، مريم رضايي، زهرا رضاييان، فاطمه سيف‌اللهي، سيده مريم طباطبايي ندوشن، سيده طاهره موسوي، مريم مرادي و نظيفه سادات موذن (باران) دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب