/// چكيده آثار مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

چکیده

مجموعه حاضر چكيده برخي پژوهش هاي انجام يافته در اين مركز است كه به منظور اطلاع رساني مديران و برنامه سازان محترم فراهم شده است. جهت دسترسي آسان به عناوين آثار و مندرجات كتاب در ابتدا عنوان كتاب‌ها براساس زمان چاپ آمده و در ضميمه كتاب نيز نمايه موضوعات و پديد آورندگان و نيز نمايه موضوعي اعلام آمده است.


شناسنامه

سرشناسه: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي عنوان: چکيده آثار مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ۱۳۸۹-۱۳7۳/ تهيه‌کننده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1686. مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، مرکز پژوهشهاي اسلامي، ‫۱۳۸۹.‬ مشخصات ظاهري: 532 ص.‬ شابک: ‫‭978-964-514-148-4 وضعيت فهرست نويسي: فيپا موضوع: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي-- فعاليت‌هاي پژوهشي. رده بندي کنگره: 1389 44ص9 الف / 8689/9 ‫HE رده بندي ديويي: ‫‭۳۸۴/۵۴۰۹۵۵ شماره کتابشناسي ملي: ‎۲‎۱‎۸‎۵‎۹‎۵‎۳ چکيده آثار مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما كد: 1686 تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما طراح جلد: حميد حاجي‌رمضانعلي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا کنترل پروژه: اعظم خوشگفتار نوبت چاپ: اول / پاييز 1389 شمارگان: 2000 بها: 60000 ریال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 4-148-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-148-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب