/// غرب از رؤيا تا واقعيت(1)  رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه‌ها در خدمت سياست امريكا)


تاریخ نشر 1389
موضوع: نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

در اين مجموعه، نخست به ناگفته‌هايي از اهداف گردانندگان رسانه‌هاي غرب براي پيشبرد سياست‌هاي حاكم بر امريكا به ويژه در زمان اقدامات نظامي امريكا عليه كشورهاي گوناگون پي خواهيم برد، آن‌گاه نقش رسانه‌هاي غرب و صاحبان اصلي آنها يعني شركت‌هاي بزرگ تجاري را در هدايت افكار عمومي در رويدادهاي مهم سياسي نظامي، بررسي خواهيم كرد.


شناسنامه

غرب از رؤيا تا واقعيت(1) رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه‌ها در خدمت سياست امريکا) کد: 1694 زير نظر: داوود رجبي‌نيا مشاور: عباس معلمي ويراستار: محمدصادق دهقان ناشر و تهيه کننده: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا نوبت چاپ: اول / زمستان 1389 شمارگان: 2500 بهاء: 15000ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما سامانه ارتباطات: 2915511 ـ 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک دوره: 2-155-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-155-2 شابک: 9-156-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-156-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب