/// غرب از رؤيا تا واقعيت جنگ نرم رسانه‌اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)


تاریخ نشر 1389
موضوع: نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. همچنين مي كوشد تا سياست هاي حاكم بر نظام كشورهاي غربي همچون امريكا و انگليس و نيز اسراييل را نشان دهد. امروزه كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه به گونه اي از انگاره هاي فكري و فلسفي و فرآورده هاي تمدن غرب اثر نپذيرفته باشد. آثار مثبت تمدن غرب را نمي توان يك سره نفي كرد، به نظر مي رسد بازخواني آثار و پژوهش هاي انتقادي محققان غربي در زمينه هاي گوناگون، براي آشنايي بيشتر مخاطبان فرهيخته در حوزه غرب شناسي بسيار راه گشا باشد. مباحث اين مجموعه، برگزيده و فشرده اي از مقاله هاي ترجمه شده در نشريه «سياحت غرب» مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما است. عنوان هاي هفت جلدي پيش رو عبارتند از: 1. رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه ها در خدمت سياست امريكا)؛ 2. جنگ نرم رسانه اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)؛ 3. تكنولوژي و چالش هاي فرارو؛ 4. قاب جادو (آسيب هاي اينترنت و تلويزيون در غرب)؛ 5. معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا حكومت مي كند؟)؛ 6. امريكا، محور شرارت؛ 7. استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي آمدها).


شناسنامه

غرب از رؤيا تا واقعيت(2) جنگ نرم رسانه‌اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران) کد: 1695 زير نظر: داوود رجبي‌نيا مشاور: عباس معلمي ويراستار: محمدصادق دهقان ناشر و تهيه‌کننده: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا نوبت چاپ: اول / زمستان 1389 شمارگان: 2500 بهاء: 14000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما سامانه ارتباطات: 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک دوره: 2-155-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-155-2 شابک: 6-157-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-157-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب