/// غرب از رؤيا تا واقعيت(7) استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي‌آمدها)


تاریخ نشر 1389
موضوع: نویسنده: داود رجبي نيا

متن کتاب

چکیده

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. همچنين مي كوشد تا سياست هاي حاكم بر نظام كشورهاي غربي همچون امريكا و انگليس و نيز اسراييل را نشان دهد. امروزه كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه به گونه اي از انگاره هاي فكري و فلسفي و فرآورده هاي تمدن غرب اثر نپذيرفته باشد. با اين كه آثار مثبت تمدن غرب را نمي توان يك سره نفي كرد، به نظر مي رسد بازخواني آثار و پژوهش هاي انتقادي محققان غربي در زمينه هاي گوناگون، براي آشنايي بيشتر مخاطبان فرهيخته در حوزه غرب شناسي بسيار راه گشا باشد. مباحث اين مجموعه، برگزيده و فشرده اي از مقاله هاي ترجمه شده در نشريه «سياحت غرب» مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما است. عنوان هاي هفت جلدي پيش رو عبارتند از: 1. رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه ها در خدمت سياست امريكا)؛ 2. جنگ نرم رسانه اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)؛ 3. تكنولوژي و چالش هاي فرارو؛ 4. قاب جادو (آسيب هاي اينترنت و تلويزيون در غرب)؛ 5. معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا حكومت مي كند؟)؛ 6. امريكا، محور شرارت؛ 7. استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پيامدها). مجلد پيش رو به بحث «جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پيامدها» مي پردازد. «جهاني شدن» از موضوع هاي مهمي است كه بحث هاي فراواني را در سطوح جهاني برانگيخته است. با وجود اينكه جهاني سازي اقتصادي مدلي براي نجات بشر از فقر و فلاكت معرفي مي شود، در نگاهي دقيق، درمي يابيم جهاني سازي، تحميل فرهنگ واحد بر جهان است.


شناسنامه

غرب از رؤيا تا واقعيت(7) استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي‌آمدها) کد: 1700 زيرنظر: داوود رجبي‌نيا مشاور: عباس معلمي ويراستار: محمدصادق دهقان تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / زمستان 1389 شمارگان: 2500 بهاء: 14000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما سامانه ارتباطات: 11ـ 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک دوره: 2-155-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-155-2 شابک: 2-142-514-964-978 / ISBN: 978-964-514-142-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب