/// اهداف و چشم‌انداز جهاد اقتصادي


تاریخ نشر خرداد1390

متن کتاب

چکیده

بي‌ترديد نقطه ثقل چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 خورشيدي، توسعه يافتگي نظام است و در اين توسعه يافتگي مهم‌تر از همه، توسعه اقتصادي است كه با جهاد اقتصادي فراهم مي‌شود. در اين پژوهش، به اهداف و چشم‌اندازهاي جهاد اقتصادي (كه در بخش سياستگذاري اقتصادي قرار دارد)، انسان اقتصادي مسلمان، ارزش‌هاي اسلامي اقتصادي، الگوي اسلامي توسعه اقتصادي و ايده‌هاي رسانه‌اي موضوع اشاره شده است.


شناسنامه

عنوان و نام پديدآورنده :اهداف و چشم‌انداز جهاد اقتصادي/محمد كاظم جعفرزاده

كد:1726

خردادماه 1390

تهيه كننده:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب