/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه(1)


تاریخ نشر مرداد1390
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

تابستان 1390 برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. جوان و جهاد اقتصادي / مريم رضايي 2. راه‌كارهاي رسانه‌اي براي نهادينه‌سازي معرفت ديني در جوانان / مريم معين‌الاسلام 3. الگو و جوانان نمونه در قرآن / فريده پيشوايي 4. نقش رسانه ملي در اميد افزايي در جوانان / سيده مريم طباطبايي ندوشن 5. جوان، رسانه، آگاهي بخشي / مهديه نامدار 6. رسانه و مدگرايي جوانان / احمد خراساني


شناسنامه

(كد: 1733/ تابستان 1390 )دوره جديد، شماره اول، (پياپي 128) (ويژه: دين، اخلاق، اميد و آگاهي )

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب