/// جشن بندگي، بسته محتوايي در باره عيد سعيد فطر


تاریخ نشر مهر1389
موضوع: نویسنده: محبوبه پيماني اصل

متن کتاب

چکیده

رسالت مركز پژوهش‌هاي اسلامي در حمايت پژوهشي از برنامه‌سازان رسانه ملي ايجاب مي¬كند تا با جمع‌آوري و پالايش محققانه متون مورد نياز برنامه‌سازان، در تنظيم و تدوين متون به اصل كاربردي بودن آنها نيز توجه ويژه نشان دهد. در مجموعه حاضر كه به مناسبت عيد سعيد فطر تهيه شده است، نويسنده محترم سعي نموده است تا علاوه بر بهرمندي از آموزه‌هاي ناب اسلامي، در جهت كاربردي كردن مطالب و محتوا به تناسب گروه‌هاي برنامه‌ساز در شبكه‌ها و مراكز صدا و سيما، رويكردهاي مهم محتوايي را در موضوع مورد نظر پيشنهاد دهد. با اميد آن كه در اين تلاش قابل تقدير نيازي از برنامه‌سازان در اين روز فرخنده برآورده شده باشد.


شناسنامه

گردآورنده: محبوبه پيماني اصل ويراستار: منيره ماشااللهي شهریور 1389

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب