/// چرا جهاد اقتصادي؟


تاریخ نشر دي1390
موضوع: نویسنده: مريم حايك

متن کتاب

چکیده

تلاش دنياي غربي براي جلوگيري از پيشرفت جمهوري اسلامي ايران با توسل بر تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري، شرايطي خاص را براي كشورمان به وجود آورده است. در چنين شرايطي ايران بايد نه تنها تحريم‌ها را خنثي كند بلكه ضمن بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي داخلي از اين تحريم‌ها نيز يك فرصت تاريخي بسازد. قطعاً براي تحقق اين منظور و همچنين براي دستيابي به اقتصادي سالم نياز به يك انقلابي اقتصادي خواهيم داشت. نگاهي به منويات مقام معظم رهبري در خصوص سند چشم‌انداز 20 ساله و تأكيد مستمر معظم له بر تحقق اهداف اين سند كه در سال 1404 ايران بايد كشور اول در ميان كشورهاي منطقه باشد و زمينه‌سازي براي تحقق اهداف سند چشم انداز با نام‌گذاري سال حكايت از نقشه راهي دارد كه مقام معظم رهبري طراحي و ترسيم كرده‌اند و مسئولان و مردم بايد با حركتي جهادي در پي تحقق آن باشند و انقلابي اقتصادي را شكل دهند كه هم موانع رشد اقتصادي جامعه را خنثي كند و هم شكوفايي مادي و معنوي ايران را رقم بزند. در واقع جهاد اقتصادي نوعي مبارزه همه جانبه در ايجاد رشد و پيشرفت اقتصادي در شرايط محروميت از لوازم اين رشد و پيشرفت و خنثي نمودن تحريم‌هاي جهاني است و مشاركت در اين جهاد نيز وظيفه‌اي همگاني اعم از مردم و مسئولان است. پژوهش پيش‌رو، كاري از سركار خانم مريم حايك است كه تلاش دارد ضمن تبيين جايگاه فرهنگ جهادي به طور كلي و ارزشمندي جهاد اقتصادي به طور خاص، در ديدگاه اسلام، ضرورت جهاد اقتصادي، برخي از الزامات و نيز عوامل مؤثر بر تحقق اين جهاد را بر شمارد. گروه مطالعات اجتماعي اداره كل پژوهش


شناسنامه

عنوان و نام پديدآورنده:چرا جهاد اقتصادي؟/مريم حايك

كد:1760

تهيه كننده:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب