/// زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه (ويژه انتخابات مجلس)


تاریخ نشر دي1390
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

در انتخابات، رسانه مي‌تواند عطر خوش فرهنگ صحيح را در فضاي جامعه بپراكند و برنامه‌ريزي آن به سمت وحدت ملي، ايجاد اميد، نشان دادن افق‌هاي روشن پيش‌روي ملت و ترغيب مردم به حضور در صحنه باشد. از آنجا كه شعارهاي انتخاباتي زمينه‌ساز موفقيت بيشتر در هدايت رفتار انتخاباتي شهروندان است مجموعه پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس ويژه انتخابات تلاشي است براي غنا بخشيدن به شعارهاي انتخاباتي با توجه و تأكيد بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي و...


شناسنامه

سرشناسه: س‍ق‍لاطون‍ی‌، م‍ري‍م‌، ‫۱۳۵۴ - ، گردآورنده‬ عنوان و نام پديدآور: پيام‌های کوتاه و زيرنويس‌های ويژه انتخابات مجلس/ به کوشش مريم سقلاطونی. مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي ‫، ۱۳۹۰.‬‬ مشخصات ظاهري: 104 ص.‬ شابک: ‬‭978-964-514-213-9‬ وضعيت فهرست نويسي: فيپا موضوع: خمينی، روح‌الله رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- نظريه درباره انتخابات موضوع: خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ايران ، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره انتخابات موضوع: ايران. مجلس شورای اسلامی - انتخابات موضوع: انتخابات -- کلمات قصار شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي کنگره: 1390 8الف7س/6084 BP رده بندي ديويي: ‫‬‭۸۰۸/۸۸۲‬‬ شماره کتابشناسي ملي: ‭۲۵۲۷۸۹۳‬‬ به کوشش: مريم سقلاطوني با آثاري از نويسندگان: آقايان: عليرضا رنجبر، محمدجواد شاه‌مرادي، علي کاملي خانم‌ها: مرضيه فعله‌گري، فاطمه عسگري، محبوبه پيماني پيام‌هاي کوتاه و زيرنويس‌هاي ويژه انتخابات مجلس كد: 1762 به کوشش: مريم سقلاطوني ناشر و تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / آبان 1390 چاپ: زلال کوثر شمارگان: 1000 بها: 17000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 سامانه ارتباطات: 2915511 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 9-213-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-213-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب