/// مد و مدگرايي (راهكارهاي رسانه‌اي)


تاریخ نشر فروردين90
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده:

متن کتاب

چکیده

در اين پژوهش برآنيم با بهره‌گيري از منابع ارزشمند ديني و ديدگاه كارشناسان، افزون بر روشن كردن ديدگاه اسلام درباره مسئله مد، به جلوه‌ها، ويژگي‌ها، علل پيدايش، آثار و پي‌آمدهاي مدهاي منفي در جامعه بپردازيم. همچنين براي كاهش پي‌آمدها و اصلاح مدگرايي، راهكارهايي اجرايي پيشنهاد مي‌دهيم، به اين اميد كه گامي هرچند كوچك، در اصلاح و تعديل مدگرايي منفي در جامعه باشد.


شناسنامه

سرشناسه: بافکار، حسين، ‏ ۱۳۴۳ -‏ ‏عنوان و نام پديدآور: مد و مدگرايي (راهکارهاي رسانه‌اي)/ نويسنده حسين بافکار؛ تهيه‌کننده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ‏مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي‏ ، ۱۳۹۰. ‏مشخصات ظاهري: ‏ ۲۱۲ ص. ‏شابک: 978-964-514-222-1 ‏وضعيت فهرست نويسي: فيپا ‏يادداشت: کتابنامه. ‏موضوع: مد -- جنبه‌هاي اجتماعي ‏موضوع: مد -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام ‏شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي ‏رده بندي کنگره: 1390 4م2ب/ 511 ‏ GT ‏رده بندي ديويي: ‏ ۳۹۱

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب