/// راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه (مجموعه مقاله‌ها و گفت‌وگوها)

چکیده

بي شك، يكي از چالش هاي امروزي جامعه ما, ضعف نظريه پردازي در ابعاد مختلف نظام فرهنگي مبتني بر آموزه هاي ديني از جمله كاستي در تفسير هنر ديني است. اين كاستي ها موجب شده است تا متوليان بخش فرهنگي جامعه به ويژه در عرصه هاي سينما, تئاتر و داستان نويسي به درستي نتوانند هنر اين مرز و بوم را در راستاي اهداف بلند انقلاب اسلامي راهبري كنند. اين كاستي در حوزه سينما به دليل تأثير شگرفي كه اين رسانه داشته است، بيشتر به چشم آمده و تاكنون تلاش هاي فراواني نيز براي جبران اين كاستي انجام شده است. مركز پژوهش هاي اسلامي صدا وسيما به عنوان يكي از بخش هاي پژوهشي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده است فعاليت هايي را در اين زمينه سامان دهد كه از جمله اين فعاليت ها، برپايي همايش «راه كارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم نامه» است. در اين همايش تلاش شد با گرد هم آوردن صاحب نظران و پژوهشگران با ديدگاه هاي متفاوت و آماده سازي بستري براي بيان نظرهايشان، زمينه انتقال نظرگاه هاي متفاوت بر محور فيلم نامه ديني فراهم شود. در اين ميان، يادآوري دو نكته ضرورت دارد: 1. در اين همايش بر «برگردان مفاهيم معنوي» و نه صرفاً ديني تأكيد شد تا با پرهيز از بحث و جدل هاي بي پايان درباره درستي يا نادرستي تركيب «سينماي ديني» يا «فيلم نامه ديني» بر ارائه راه كارهاي علمي تمركز شود. خواننده محترم نيز با نگاهي گذرا به عنوان مقاله هاي اين مجموعه اذعان خواهد كرد كه همايش در اين زمينه موفق عمل كرده است. 2. در عنوان همايش به جاي «سينماي ديني» بر «فيلم نامه ديني» تأكيد شد؛ چون فيلم نامه، يكي از مهم ترين و تعيين كننده ترين عنصر در ساخت و جهت دهي معنايي يك فيلم به شمار مي رود. به همين دليل، اين نظر مفروض گرفته شد كه اگر فيلم نامه ديني داشته باشيم، به احتمال قوي، فيلم نامه ديني هم خواهيم داشت.


شناسنامه

سرشناسه: راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه (نخستين: ۱۳۸۹: قم)
عنوان و نام پديدآور: ويژه‌نامه راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه/ ويراستاران محمدصادق دهقان، رقيه چاووشي؛ تهيه‌كننده مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري: 384 ص.
شابك: 978-964-514-209-2
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: سينما -- جنبه‌هاي مذهبي -- كنگره‌ها
موضوع: فيلم‌نامه‌نويسي -- كنگره‌ها
شناسه افزوده: دهقان، محمدصادق، ويراستار
شناسه افزوده: چاووشي، رقيه، ويراستار
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش‌هاي اسلامي
رده بندي كنگره:1389 84ه‍ / 1994 PN
رده بندي ديويي: ۷۹۱/۴۳
شماره كتابشناسي ملي: ۲۵۴۲۷۶۷
كد: 1789
ويژه‌نامه راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه
ويراستاران: محمدصادق دهقان و رقيه چاووشي
تهيه‌كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
صفحه‌آرا: ندا فرحناك
نوبت چاپ: او ل / پاييز 1390
طراح جلد: حميد حاج‌رمضانعلي
بها: 60000 ريال
شمارگان: 1000
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
تلفن: 2919670 ـ 0251 سامانه ارتباطات: 11ـ2915510
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
info@irc.ir www.irc.ir
شابك: 2-209-514-964-978 ISBN:978-964-514-209-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب