/// شعائر (10) (ويژه هفته وحدت)


تاریخ نشر خرداد1377
موضوع: نویسنده: مهراب صادق نيا

متن کتاب

چکیده

آن روزها فضايل مرده بود. پيشه غارت بود و تجاوز، هنر زنده بگور كردن دختران و افتخار شمارش گورها تا اينكه اثبات شود عشيره كي بيشتر است. همه جا شب بود و ظلمت... به ناگاه خورشيدي آمد و نيزه هاي نوراني خود را به قلب تيره گي ها كوبيد و سپيده را آنگاه كه كسي آنرا نمي فهميد به عالميان نماياند. از صداي پاي آمدنش كاخ پادشاهان به خود لرزيد و ايوان كسري فرو ريخت و از حرارت وجودش آتشكده فارس خجلت زد خاموشي گزيد. در كوير انسانيت كه سبزه اي نرسته بود باراني آمد تا به لطف و «رحمة للعالمين» بودنش سبزه زاري از كرامات اخلاقي بپا دارد و بشريت تشنه را به شربت گواراي فضايل سيراب كند. «شعائر» ميلاد پيامبر نور و رحمت حضرت محمد صلي الله عليه و آله وسلم و همچنين زاد روز ششمين گوهر صدف عصمت حضرت امام صادق عليه السلام را به همه مسلمين جهان تبريك گفته و به پاس ارج گذاري «برگ سبزي» تقديم مي دارد.


شناسنامه

شماره 10 ـ خرداد 1377 مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما دفتر مركزى قم: بلوارامين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن: 6و933862 نمابر: 933892 دفتر ارتباطات تهران: جام جم، ساختمان مركزى، طبقه چهارم، تلفن مستقيم : 2054701 داخلى:5304 شعائر 10، گاهنامه مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيماى جمهورى اسلامى اين شماره: ويژه ميلاد پيامبر صلى الله عليه و آله و امام جعفر صادق صلى الله عليه و آله وسلم كارى از: گروه معارف، واحد مناسبتها حروف چينى و صفحه آرايى: واحد خدمات كامپيوتر مركز پژوهشها

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب