/// راهبرد رسانه (5) اسلام‌هراسي و راه‌كارهاي رسانه‌اي(در مواجهه با آن)


تاریخ نشر دي1390

متن کتاب

چکیده

«راهبرد رسانه» عنوان مجموعه كتاب‌هايي است كه در آنها، پس از بررسي مهم‌ترين موضوع‌هاي مورد نياز رسانه از نگاه راهبردي، حاصل ديدگاه‌هاي كارشناسي در قالب راهبردها و سياست‌هاي اجرايي به مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي ارائه مي‌شود. تاكنون چهار جلد از اين مجموعه با عناوين «جريان‌شناسي روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان در غرب»، «رسانه ملي و ترويج فرهنگ مهدويت»، «رسانه ملي و جهاد اقتصادي» و «ره‌يافتي نظري بر كاركردهاي رسانه ملي در موضوع جهاد اقتصادي» تدوين و عرضه شده است. در كتاب حاضر كه پنجمين جلد از اين مجموعه به شمار مي‌آيد، ضمن تبيين پديده اسلام‌هراسي، راهبردهايي نيز براي برخورد رسانهاي با اين پديده ارائه مي‌شود.


شناسنامه

مديريت تحليل و رويكردشناسي مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما اسلام‌هراسي و راه‌کارهاي رسانه‌اي مواجهه با آن كد: 1790 به کوشش: احسان آذر کمند و سيد محمدرضا خوشرو ويراستار: محمدصادق دهقان تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / 1390 info@irc.ir www.irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب