/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه(3)


تاریخ نشر بهمن1390
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: نگاهي به سبك زندگي و پوشش زنان در سريال سقوط يك فرشته / وظايف و بايسته‌هاي رسانه ملي در زمينه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات شوراي فرهنگ عمومي / راهكارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سيما / يادداشتي علمي بر علل روان‌شناختي بدحجابي در دختران / عملكرد رسانه ملي در زمينه عفاف و حجاب در گفت‌وگو با خانم فريبا علاسوند / اثرگذاري رسانه‌ها بر نوع پوشش دختران نوجوان / معرفي كتاب: دختران به عفاف روي مي‌آورند.


شناسنامه

ويژه: عفاف و حجاب (1) كد:1793 / زمستان 1390 دوره جديد، شماره سوم، (پياپي 130) مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب