/// راهبرد رسانه (6) رسانه ملي؛ زن و خانواده


تاریخ نشر فروردين1390
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

مأموريت اصلي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و بيانيه مأموريت اين سازمان، «مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه» است. بر همين اساس، يكي از اهداف كلان رسانه ملي، «مصونيت بخشيدن به اذهان عمومي جامعه در قبال اثرپذيري از موج مخرّب تهاجم فرهنگي و فكري بيگانه به ويژه سكولاريسم، گرايش‌هاي الحادي و مادي و فرهنگ ليبراليسم غربي» برشمرده شده است. هجوم گسترده رسانه¬هاي غربي به باورها، ارزش¬ها و هنجارهاي مردم مسلمان ايران و تلاش سازمان¬يافته اين رسانه¬ها براي حاكم كردن فرهنگ ليبراليسم بر مناسبات گوناگون جامعه اسلامي به ويژه مناسبات حاكم بر روابط زن و مرد بر كسي پوشيده نيست. بنابراين، ضرورت دارد كه رسانه ملي بر اساس مأموريت و هدف ياد‌شده، براي دفاع از فرهنگ متعالي اسلام در زمينه حقوق، شخصيت و جايگاه زن در خانواده و اجتماع و مقابله با طرح¬ها و برنامه¬هاي حساب‌شده رسانه¬هاي وابسته به نظام سلطه براي تغيير و تبديل اين فرهنگ متعالي، با تمام قوا و با بهره¬گيري از همه قابليت¬ها و جذابيت¬هاي رسانه¬اي وارد ميدان شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه¬اي در آستانه سال‌روز ميلاد خجسته حضرت صديقه طاهره عليها السلام و روز زن در ديدار گروهي از بانوان نخبه كشور، نكته‌هاي مهمي را در زمينه تبيين مهم-ترين فرصت‌ها، تهديدها و راهبردهاي مطرح در حوزه زن و خانواده يادآوري فرمود و افق¬هاي تازه¬اي را در اين حوزه گشود كه توجه به آنها، رسانه ملي را در انتخاب و به كارگيري بهترين سياست¬ها و راهبردها در حوزه زن و خانواده ياري مي‌دهد. در اين كتاب، ابتدا هر يك از اين نكته¬ها را به اختصار بررسي مي¬كنيم و در پايان نيز سياست¬ها و راهبردهايي را كه رسانه ملي با توجه به اين نكته¬ها بايد در حوزه مباحث زن و خانواده در پيش گيرد، يادآور مي¬شويم.


شناسنامه

نويسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني تهيه كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما سال و محل انتشار: 1390 قم نوبت چاپ: اول شمارگان: 1000 چاپخانه: زلال کوثر بها: 12000 ريال

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب