/// آيين برنامه سازي درباره فرهنگ عفاف و حجاب


تاریخ نشر شهريور1391
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

پديده بدحجابي در ايران، پديده اي پيچيده، چندوجهي و برخاسته از علل و عوامل گوناگون اجتماعي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي، اخلاقي، سياسي و اقتصادي است بي‌ترديد، از ميان همه نهادها و سازمان‌هاي مسئول در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابي، صدا و سيماي جمهوي اسلامي نقشي مهم‌تر، گسترده‌تر و اثرگذارتر دارد؛ زيرا اين سازمان بر اساس رهنمود مقام معظم رهبري، مأمور «مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه» است و بيشترين و ماندگارترين اثر را بر ذهن و دل مخاطبان انبوه خود بر جاي مي‌گذارد. بر اين اساس، در كتاب حاضر، راهبردها، وظايف و مسئوليت هاي رسانه ملي در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بنا بر مصوبه شوراي فرهنگ عمومي، بايسته هاي تحقق اين وظايف و مسئوليت ها و همچنين اولويت ها، بايسته ها و سياست هاي برنامه سازي در اين زمينه بررسي مي‌شود.


شناسنامه

سرشناسه: ش‍في‍عي‌ س‍روس‍ت‍اني‌، اب‍راهي‍م‌، ۱۳۴۳ - ‏عنوان و نام پديدآور: آيين برنامه‌سازي درباره فرهنگ عفاف و حجاب/ ابراهيم شفيعي‌سروستاني. ‏مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي۱۳۹۱ ‏مشخصات ظاهري: ‏‫۱۲۸ص.‬ ‏شابک: ‭978-964-514-253-5‬ ‏وضعيت فهرست نويسي: فيپا ‏موضوع: تلويزيون -- پخش برنامه‌هاي مذهبي -- اسلام ‏موضوع: راديو -- پخش برنامه‌هاي مذهبي-- اسلام ‏موضوع: عفت -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام ‏موضوع: حجاب اسلامي ‏شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي ‏رده بندي کنگره: ‏‫‬‭1391 9آ7ش/6/1992PN ‏رده بندي ديويي: ‏‫‬‭۳۰۲/۲۳۴۵ ‏شماره کتابشناسي ملي: ‭۲۹۲۰۷۱۵ آيين برنامه‌سازي درباره فرهنگ عفاف و حجاب (کد: 1800 ) نويسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني تهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار ناظر: محمدصادق دهقان ويراستار: محمدصادق دهقان طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي صفحه‌آرا: سميه مرادي حروف‌نگاران:مرضيه معارف‌وند و اکرم سادات بني زهرا نمونه‌خوانان: جنان طاهريان و معصومه باقري نوبت چاپ: اول / 1391 شمارگان: 1200 نسخه بها: 40000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است.© نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 5ـ253ـ514ـ964ـ978 Isnb:-978-964-514-253-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب