/// زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»


تاریخ نشر خرداد1391
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

كوتاهي و ايجاز از پر اهميت‌ترين كاركردهاي زيرنويس و پيام‌هاي كوتاه به شمار مي‌رود. از آنجا كه يكي از مهم‌ترين اهداف رسانه ملي توجه و اهتمام به پيام‌هاي نوروزي مقام معظم رهبري مدظله است. اين قالب مي‌توند به عنوان قابليتي ارزشمند در انتقال محتوايي قابل توجه براي مخاطبان نقش‌آفريني كند. آنچه پيش روي شما عزيزان است: تلاشي است در جهت حركت اجتماعي به سمت چشم‌اندازهاي شعار سال 1391، يعني؛ توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني... .


شناسنامه

سرشناسه: س‍ق‍لاطوني‌، م‍ري‍م‌، ‫۱۳۵۴- عنوان و نام پديدآور: زيرنويس‌ها و پيام‌هاي کوتاه ويژه «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»/به کوشش: مريم سقلاطوني؛ با آثاري از نويسندگان علي‌رضا رنجبر ...[و ديگران]. مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، ‫۱۳۹۱.‬ مشخصات ظاهري: ‫112 ص.‬ شابک: ‭978-964-514-238-2‬ وضعيت فهرست نويسي: فيپا يادداشت: با آثاري از نويسندگان علي‌رضا رنجبر، مريم سقلاطوني، حسين شريفي، عباس احمدي، علي کاملي. موضوع: خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، ۱۳۱۸ - - نظريه درباره رشد اقتصادي. موضوع: خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ - - نظريه درباره رشد اقتصادي. موضوع: رشد اقتصادي - - کلمات قصار موضوع: خودکفايي - - کلمات قصار شناسه افزوده: رن‍ج‍ب‍ر، علي‌رضا شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي کنگره: ‫1391 7س5ر/1692 DSR رده بندي ديويي: ‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۴ شماره کتابشناسي ملي:‭ ۲۷۵۰۲۲۶‬ زيرنويس‌ها و پيام‌هاي کوتاه ويژه «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» كد: 1809 به کوشش: مريم سقلاطوني ناشر و تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / ارديبهشت 1391 چاپ: زلال کوثر info@irc.ir www.irc.ir شابك: 2-238-514-964- 978 / ISBN: 978-964-514-238-2

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب