/// رسانه و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد


تاریخ نشر تير1391
موضوع: نویسنده: غلام حسن عيوضي

متن کتاب

چکیده

نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جنگ تحميلي، برنامه‌هاي پنج‌ساله همه‌جانبه‌اي را براي بازسازي و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه در دستور كار خود قرار داد. اساس اين برنامه‌ها، شناسايي كمبودها و نيازهاي كشور و مديريت و برنامه‌ريزي منابع براي دست‌يابي به بهترين نتايج و دستاوردها بود. مقام معظم رهبري در همين راستا و با نگاه به آينده، سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور تا سال 1404 خورشيدي را ترسيم كردند و با ابلاغ به سران سه قوه آن را به عنوان دستور كار نظام قراردادند تا در سايه آن، ايران اسلامي، به كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در منطقه شناخته شود و با هويتي سالم، انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل تبديل گردد. از بعد اقتصادي در سند چشم‌انداز، رسيدن به جامعه برخوردار از ارزش‌هاي اسلامي، عدالت اجتماعي، سلامت، رفاه، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، به دور از فقر و تبعيض، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،‌ ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل تأكيد شده است تا در برنامه‌ها، شاخص‌هايي چون نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمدي ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه توجه شود. مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در مقوله‌هايي چون مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون اساسي، امنيت اقتصادي،‌ انرژي، منابع آب، معدن، منابع طبيعي، حمل و نقل، مسكن، شهرسازي، سرمايه‌گذاري، اصلاح الگوي مصرف، اشتغال و همچنين سخناني در جمع مسئولان و فعالان و برگزيدگان بخش‌هاي اقتصادي به تشريح اين سياست‌ها پرداخته‌ و رهنمودهايي در اين باره بيان داشته‌اند.


شناسنامه

ويژه مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي رسانه وسياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد كد: 1811 به کوشش: غلام‌حسن عيوضي ويراستار: محمدصادق دهقان ناشر و تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما طراح جلد:‌حميد حاجي‌ رمضانعلي نوبت چاپ: اول / 1391 نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار: 2915510 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 5 ـ 240 ـ 514 ـ 964 ـ 978 / ISBN: 978-964-514-240-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب