/// به رنگ زندگي (زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه «ويژه زن و خانواده»)


تاریخ نشر آبان1391
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

خانواده تنها جمعي از افراد نيست بلكه گروهي پوياست كه ارتباط بين آنان، انجام كار و فعاليت مشترك بر اساس هدف مشتركي انجام مي‌گيرد كه تحقق اين هدف نيازمند ايجاد يك ارتباط عاطفي و صميمي بين اعضاي خانواده است. پيوند عاطفي موجب مي‌شود اعضاي گروه در تأمين نيازهاي يكديگر به صورت فعال مشاركت نمايند و اين امر حاصل ارتباط صحيح بين افراد خانواده است و اين ارتباط حاصل نمي‌گردد مگر آنكه اعضاي گروه با نوعي تفهيم و تفاهم و درك متقابل با هم تعامل داشته باشند. رسانه‌ها را هر چند عامل كفر دانسته‌اند و برخي انديشمندان ورود ابزارهاي رسانه اي به محيط خانواده و اجتماع را به ورود بيگانه تعبير كرده اند و رسانه را از عوامل مؤثر به دگرگوني هاي خانواده مي دانند. اما در كنار اين مسئله مي توان به پي آمدهاي مثبت آن از جمله افزايش سطح آگاهي اعضاي خانواده در زمينه هاي مختلف و اصلاح رفتار فردي و اجتماعي اشاره نمود. رسانه ها مي توانند بر موضوعاتي همچون تربيت فرزندان و چالش هاي درون خانواده تأثير بگذارند. رسانه ها بهتر از هر عامل ديگري مي توانند با فرهنگ سازي مثبت، آثار منفي فرهنگي حاصل از كاركرد رسانه ها را بي اثر سازند و براي عملي كردن اين موضوع، ساخت برنامه هاي ويژه نياز نيست و به راحتي مي توان اين فرهنگ را منتقل كرد. فضاي ايجاد شده از سوي برنامه هاي مختلف به ويژه سريال ها و فيلم ها، قابليت زيادي را براي گنجاندن پيام در خود دارند و بايد به طور شايسته به آن توجه شود. پيام هاي كوتاه و زيرنويس هاي تلويزيوني مي تواند يكي از ظرفيت هاي رسانه در انتقال پيام و افزايش سطح آگاهي مخاطب باشد. ازاين رو مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما كوشيده است با بهره گيري از آموزه هاي اخلاقي ديني و با رعايت ايجاز، مجموعه زيرنويس هاي تلويزيوني خانواده را آماده و در اختيار برنامه سازان رسانه قرار دهد تا ياري گر رسانه در استفاده از اين ظرفيت باشد.


شناسنامه

سرشناسه: س‍ق‍لاطون‍ی‌، م‍ري‍م‌، ‏‫۱۳۵۴ - ‏‬ ‏عنوان و نام پديدآور: به رنگ زندگی: زيرنويس‌ها و پيام‌های کوتاه «ويژه زن و خانواده»/ به کوشش: م‍ري‍م‌ س‍ق‍لاطون‍ی‌. ‏مشخصات نشر: قم: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، مرکز پژوهش‌های اسلامی، ‏‫۱۳۹۱.‬‬ ‏مشخصات ظاهری: ‏‫۲۴۸ ص.‬‬ ‏شابک: ‭978-964-514-250-4‬‬ ‏وضعيت فهرست‌نويسی: فيپا ‏موضوع: خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ايران، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره خانواده ‏موضوع: خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ايران، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره زن ‏موضوع: خانواده ‏موضوع: زنان ‏شناسه افزوده: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران. مرکز پژوهش‌های اسلامی ‏رده‌بندی کنگره: 1391 9ب2خ/1692 DSR ‏رده‌بندی ديويی: ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۴۰۹۲‬‬ ‏شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۰۰۲۸۴‬ با آثاري از: زينب سادات موسوي پور، حسين شريفي، عادله گلستاني، زهره نيک‌خلق احمدي، فاطمه عسگرپور به رنگ زندگي (زيرنويس‌ها و پيام‌هاي کوتاه ويژه «زن و خانواده») (کد: 1841 )به کوشش: مريم سقلاطونيتهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيماويراستار ناظر: محمدصادق دهقانويراستار: ابوذر هدايتي طراح جلد: حميد حاجي رمضانعليصفحه‌آرا: سميه مراديحروف‌نگاران:سمانه باقري‌موحد و ندا فرحناک نوبت چاپ: اول / 1391نمونه‌خوانان: محمدرضا طاهري و دنيا ياراحمدي بازخوانان: محبوبه سلمان‌زاد و منصوره سلمان‌زادشمارگان: 1200 نسخهبها: 60000 ريالحق چاپ براي ناشر محفوظ است.©نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106info@irc.ir www.irc.ir شابک: 4ـ250ـ514ـ964ـ978 Isnb:-978-964-514-250-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب