/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (7)


تاریخ نشر دي1391
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره ميخوانيم:بررسي نقش "رسانه ملي" در توسعه فرهنگ اصلاح الگوي مصرف در ميان جوانان؛بررسي نقش رسانه در الگوي مصرفي دختران جوان در گفت و گو با دكتر محمد سعيد ذكايي (غلبه هويت هاي مصرفي به بيگانگي دختران از خويش مي انجامد)؛جهاني شدن،برندگرايي جوانان و نقش رساته؛مباني فرهنگي كارآفريني در جوانان با تاكيد بر نقش رسانه ملي؛نقش رسانه ملي در ترويج فرهنگ مصرف توليدات ملي در ميان جوانان؛مأخذ شناسي الگوي مصرف


شناسنامه

دوره جديد، شماره هفتم (پياپي 134)، کد: 1878، پاييز 1391 ويژه: جوان و الگوي مصرف صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: رقيه چاووشي حروف‌نگاران: حسنيه باقري، مرضيه معارف‏وند صفحه‌آرا: فاطمه جهانگير طراح جلد: مسعود نجابتی بها: 50000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- info@irc.ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب