/// معادباوري از منظر پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله


تاریخ نشر اسفند1391
موضوع: نویسنده: حسين جعفري,فاطمه محمدي

متن کتاب

چکیده

معاد از اصول دين همه اديان ابراهيمي است. باور به جهاني ديگر و اينكه مرگ پايان زندگي نيست از اصول اساسي اين اديان است. اين باور نقش اساسي در افكار و رفتار انسان‌ها دارد و نگرش آنها را به زندگي دگرگون مي‌كند. اسلام با پيوندزدن دنيا به اخرت، افق ديد را وسيع مي‌كند و با اين كار زندگي دنيا و لذت‌هاي آن را بسيار حقير و كوچك مي‌كند. از اين رو كساني كه داراي همت والا و قلبي سليم هستند تن به ذلت گناه و پيروي از شهوات نمي‌دهند و چشم به لذت‌هاي معنوي و لقاء يار در آخرت دوخته‌اند. بي‌شك پيامبرگرامي صلي الله عليه و آله كه الگو و اسوه همه انسان‌هاست در اين وادي نيز بهترين سرمشق است. سيره رفتاري و گفتاري ايشان در موضوع معاد مي‌تواند در تعميق باور به جهان ديگر بسيار مؤثر باشد.


شناسنامه

معادباوري از منظر پيامبر اعظم(ص) كد: 1891 نويسنده: حسين جعفري و فاطمه محمدي ويراستار: رقيه چاووشي ناشر و تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما صفحه‌آرا: طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي نوبت چاپ: اول / 1391 چاپ: زلال کوثر شمارگان: 1200 بها: 45000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار: 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب