/// سياحت غرب 113


تاریخ نشر بهمن1391
موضوع: نویسنده: محمد حسين رحمانيان

متن کتاب

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد. برخي مطالب اين شماره عبارتند از: ارتباطات و رسانه(گوگل ارث و رسانه ها:حاكميت در عصر رسانه هاي نوين)،فرهنگ و اجتماع(خشونت،معرف فرهنگ امريكايي)،اقتصاد و سياست(ناكجاآباد امريكايي:به بازي هاي گرسنگي 2012 خوش آمديد.)،دين،عرفان،معنويت(روان شناسي معنويت:امري در حال وقوع) و ...


شناسنامه

( ماهنامه سياحت غرب ( سال دهم، شماره 113، کد: 1896، دي 1391 ( صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ( مدير مسئول: مجيد خبازي ( سردبير: محمدحسين رحمانيان ( مشاور علمي: مجيد خبازي ( همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، محمدعلي بيت‌سياح، وحيده پيشوايي (دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، مرضيه خادمي (دبير ستون علم، آموزش و تكنولوژي)، محمودرضا دوست‌محمدي، هادي رضايي مقدم، احمد شاكرنژاد (دبير ستون دين، عرفان و معنويت)، محمود طاهري، فاطمه عامريان، امير يزديان (دبير ستون ارتباطات و رسانه). ( ويراستار: محمدصادق دهقان ( صفحه‌آرا: فاطمه جهانگير ( حروف‌نگار: مرضيه معارف‌وند، حسنيه باقري ( نمونه‌خوانان: جنان طاهريان، معصومه باقري ( بها: 38000 ريال مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133ـ37185 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997 خراسان رضوي: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب