/// از قطره تا دريا (زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا)


تاریخ نشر 1391
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

رسانه‌ها در جامعه امروز، نقش و جايگاه بي‌بديلي دارند كه تمام شئون زندگي را در بر گرفته است. به ويژه در عرصه انتخابات و تبليغات نامزدها كه در اين زمينه مي‌توانند نقش مفيد و سازنده‌اي داشته باشند و سبب شورآفريني و حضور گسترده مردم در انتخابات شوند. نقش رسانه‌ها در انتخابات به دليل تاثير گسترده و چگونگي پوشش رسانه‌اي، برجسته است. از سوي ديگر هنگامي كه صحبت از آموزش و تربيت اخلاقي به ميان مي‌آيد، توجه به رسانه‌هاي جمعي بيشتر است. اين امر ضرورت اهتمام رسانه به ترويج اخلاق و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي را ايجاب مي‌كند. از اين رو، شايسته است رسانه با درك حكيمانه، عميق و دقيق مسائل و در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مكان به فرهنگ‌سازي مناسب، متناسب و مبتني با ارزش‌هاي اعتقادي و اخلاقي بپردازد و زمينه بروز رفتارهاي اخلاقي ـ انساني متناسب با اين فرهنگ را در جامعه فراهم آورد. انتخابات يكي از راهكارهاي پذيرفته شده براي برقراري ارتباطات و تأثيرگذاري سياسي ميان شهروندان و نخبگان سياسي است؛ قواعد و قوانين آن مشخص است و به عنوان راهنمايي براي رفتار سياسي افراد تلقي مي‌شود. بنابراين، هر شهروند با رعايت قوانين انتخابات، براساس اطلاعاتي كه از مراجع گوناگون به دست مي‌آورد، منطبق با سليقه و عقيده، نامزدهايي انتخاب مي‌كند كه صلاحيت آنها تأييد شده است. به عبارت ديگر، هدف انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، اثرگذاري سياسي است و راه پذيرفته شده‌ اين عمل در جوامع امروزي، برگزاري انتخابات است. در انتخابات وظيفه رسانه، تبيين و تنقيح، تعريف و چيستي، اهداف، وظايف و مسئوليت‌ها (نظارتي و اجرايي، احزاب و گروه‌ها، كانديداها و ستادهاي انتخاباتي، رفراندوم و نيروهاي امنيتي) و قوانين انتخابات و همچنين تبيين مفاهيم و واژه‌هاي مرتبط با انتخابات از قبيل آزادي (انديشه و بيان)، دموكراسي و مردم سالاري ديني، حريم خصوصي، مصلحت عمومي و... است. رسانه در كنار احزاب، گروه‌هاي صاحب نفوذ، طبقات اجتماعي و... نقش مؤثري در جامعه‌پذيري و مشاركت سياسي دارد و مستقيم و غير مستقيم با رساندن اخبار، اطلاعات سياسي، معرفي ارزش‌ها، آرمان‌هاي سياسي و تبليغ در مورد آنها، مقايسه ارزش‌هاي سياسي جامعه خودي با ارزش‌هاي ساير جوامع، بحث و گفت وگو در زمينه مواضع دولت و نظام جامعه‌پذيري سياسي را محقق مي‌سازد. همچنين رسانه در زمينه جهت‌دهي به نوع نگرش و نوع پنداشت افراد، براي شركت در فعاليت‌هاي سياسي جامعه و به منظور هماهنگي و هم‌سويي با نظام نقش ايفاء مي‌كند و در راه انگيزش، تحرك و بسيج مردم به سوي اهداف اصلي نظام گام بر مي‌دارد.


شناسنامه

سرشناسه: س‍ق‍لاطون‍ی‌، م‍ري‍م‌، ‏‫۱۳۵۴ - ‏ ‏عنوان و نام پديدآور: از قطره تا دريا (زيرنويس‌ها و پيام‌های کوتاه ويژه انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا)/ به کوشش: مريم سقلاطونی. ‏مشخصات نشر: قم: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، مرکز پژوهش‌های اسلامی‏‫، ۱۳۹۱.‬ ‏مشخصات ظاهری: ‏‫۲۴۰ص.‬ ‏شابک: 978-964-514-273-3‭ وضعيت فهرست نويسی: فيپا ‏موضوع: خمينی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نظريه درباره انتخابات ‏موضوع: خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ايران،‏ ‫۱۳۱۸ - ‏‬ -- نظريه درباره انتخابات ‏موضوع: انتخابات -- ايران ‏شناسه افزوده: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران. مرکز پژوهش‌های اسلامی ‏رده بندی کنگره: 1391 4الف786الف4/5/1574 DSR ‏رده بندی ديويی: ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲‭‬ ‏شماره کتابشناسی ملی: ۳۰۹۷۸۰۵ با آثاري از: عليرضا رنجبر، سيد محمود طاهري، محمود سوري، محمد سوري، مريم سقلاطوني، سيد حسين شريفي، اميرمرزبان، فهيمه علي عسگري، زينب سادات موسوي پور، سهيلا محمدي نيا ديارجان، علي کاملي، زهرا متعلم، اعظم خوشگفتار، زهره احمدي، سميه مرادي، زهرا سادات صالحي از قطره تا دريا (زيرنويس‌ها و پيام‌هاي کوتاه ويژه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا) (کد: 1897) به کوشش: مريم سقلاطوني تهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما طراح جلد: محمدجواد حق‌پرست صفحه‌آرا: سميه مرادي حروف‌نگاران:حسنيه باقري و فاطمه جهانگير نوبت چاپ: اول / 1391 نمونه‌خوانان: منصوره سلمان‌زاد و محبوبه سلمان‌زاد بازخوانان: محمد حسيني شمارگان: 1200 نسخه بها: 60000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است.© نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک 3ـ273ـ514ـ964ـ978 Isbn:-978-964-514-273-3

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب