/// رهيافت (ايده‌هاي برنامه‌سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي»)


تاریخ نشر خرداد1392
موضوع: نویسنده: مجيد خبازي

متن کتاب

چکیده

بي شك مديريت كلان يك جامعه، عاليترين سطح مديريت است كه هر يك از كار ويژه‌هاي مديريتي همچون برنامهريزي، سازماندهي، تصميمگيري، نظارت و كنترل را در حد بسيار زيادي از اهميت قرار مي‌دهد. در اين مقدمه، قصد دارم كه از منظر يكي از كارويژه‌هاي مهم مديريت و يا يكي از وظايف مهم مديران يعني هماهنگي به موضوع سال و فلسفه وجودي آن اشاره كنم. صاحب‌نظران مديريت هماهنگي را چنين تعريف مي‌كنند: «مجموعه‌اي از مكانيزم‌هاي انساني و ساختاري براي تسهيل كسب هدف» بر اساس اين تعريف يك مدير سعي ميكند ابزار، روش‌ها، تكنيك‌ها، نيروي انساني و سازوكارهاي لازم را با هم فراهم كند كه يك سازمان يا يك مجموعه بتواند به اهداف خود دست يابد. از منظر اين كارويژه مديريت، شعار و موضوع سال، نقش هماهنگ كننده انسجام بخشي بين اجزاء و عناصر يك جامعه را دارد كه مي‌خواهد به سمت هدفي مشخص و روشن حركت نمايد. شعار و يا موضوع سال بهانه اي است تا همه دستگاه‌هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي بدانند مقصد كجا است و هدف چيست، تا بتوانند امكانات، نيروي انساني و سرمايه‌هاي مادي و معنوي خود را براي تحقق آن بسيج كرده و با برنامه ريزي و سازمان دهدي مشخص و مدرن به عنوان عضوي مؤثر در اين سيستم بزرگ ايفا كنند. سال 1392 ، توسط رهبر فرزانه انقلاب، سال حماسه سياسي، حماسه اقتصادي ناميده شد؛ براي آن كه با توجه به همه اقتضائات و شرايط محيط بيروني و دروني كشور، بتوان بر مشكلات موجود فائق آمد و از اين گذرگاه تاريخي با درايت و سلامت عبور كرد، پسنديده است تا با درك شرايط پيچيده امروزي، هر يك از عناصر و اجزا جامعه در جايگاه خاص خود به اين محور فعاليت سالانه توجه و عنايت نشان دهند تا منظور و مقصد اين حركت ملي به خوبي برآورده شود.


شناسنامه

سرشناسه: خبازي، مجيد، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬ ‏عنوان و نام پديدآور: رهيافت: ايده‌هاي برنامه‌سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي»/ نويسنده: مجيد خبازي؛ تهيه‌کننده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ‏مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي‏‫، ۱۳۹۲.‭‬ ‏مشخصات ظاهري: ‏‫۱۴۴ ص.‭‬ ‏فروست: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما‏؛ ۱۹۱۹. ‏شابک: ‭978-964-514-287-0‬ ‏وضعيت فهرست نويسي: فيپا ‏عنوان ديگر: ايده‌هاي برنامه‌سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي». ‏موضوع: تلويزيون -- ايران -- برنامه‌ها ‏موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- ۱۳۹۲ ‏موضوع: ايران -- سياست و حکومت‏‫‏‫ -- ۱۳۹۲ ‎‬ ‏شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي ‏رده‌بندي کنگره: 1392 2خ9الف/66/8700HE‏‫‬‭ ‏رده‌بندي ديويي: ‏‫‬‭۳۰۲/۲۳۴۵۰۹۵۵ ‏شماره کتابشناسي ملي: ‭۳۱۳۸۷۴۷‬ رهيافت (ايده‌هاي برنامه‌سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي») (کد:1919) نويسنده:مجيد خبازي تهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما طراح جلد: محمدجواد حق‌پرست صفحه‌آرا: سميه مرادي نوبت چاپ: اول / 1392شمارگان: 1200 نسخه بها: 45000 ريالحق چاپ براي ناشر محفوظ است.© نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106info@irc.ir www.irc.ir شابک 0ـ287ـ514ـ964ـ978 Isbn:-978-964-514-287-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب