/// تحليل محتواي مؤلفه‌هاي فرهنگ ايراني – اسلامي در سريال‌هاي تلويزيوني 1390


تاریخ نشر اسفند1393
موضوع: جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي نویسنده: مقداد نيك زاد طهراني

متن کتاب

چکیده

در جهان امروز، وسايل ارتباط جمعي ـ روزنامه، راديو، تلويزيون و سينما اينترنت ـ با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و مبادله افكار و عقايد عمومي، در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري، نقش بزرگي داشته‌اند؛ به گونه‌اي كه بسياري از دانشمندان، عصر كنوني را «عصر ارتباطات» نام گذاشته‌اند. تلويزيون نيز يكي از اين وسايل ارتباط جمعي است. «ظهور تلويزيون بر الگوهاي زندگي روزانه به شدت تاثير گذاشته است؛ زيرا بسياري از مردم، ديگر فعاليت هاي خود را با برنامه هاي تلويزيوني معيني تنظيم مي‌كنند. يك بررسي، كه يازده كشور را دربرمي گيرد، تأثير تماشاي تلويزيون را بر زندگي روزانه، با مقايسه فعاليت هاي كساني كه تلويزيون دارند و افرادي كه تلويزيون ندارند، مورد تحليل قرار داده است. در تمام اين كشورها كساني كه داراي تلويزيون بودند، وقت كمتري را صرف ديگر فعاليت هاي ديگر چون گذراندن اوقات فراغت، ديدار دوستان، گفت‌وگو، وظايف خانگي و خوابيدن مي كردند. محققان نتيجه‌گيري كردند كه تلويزيون بيشتر از هر نوآوري فني ديگر بر زندگي روزانه تأثير داشته است». آنتوني گيدنز درباره تأثير تلويزيون چنين مي گويد: تأثير فزاينده تلويزيون شايد مهم‌ترين تحول در وسايل ارتباط همگاني در سي يا چهل سال گذشته باشد. اگر روند جاري در تماشاي تلويزيون ادامه يابد، به طور متوسط كودكي كه امروز متولد مي‌شود، تا سن هجده سالگي وقت خود را بيش از هر فعاليت ديگري غير از خوابيدن صرف تماشاي تلويزيون خواهد كرد. جامعه‌شناسان براي تلويزيون، مانند تمام وسايل ارتباط جمعي، وظايفي چون اطلاع‌رساني، آموزش و ايجاد سرگرمي براي مخاطبان قائل شدند. يكي از وظايف مهم تلويزيون كه بر اثر كاركردهاي اصلي آن شكل مي‌گيرد، اشاعه، انتقال و تعميق فرهنگ و مواريث تمدن هر جامعه است.


شناسنامه

در سريال‌هاي تلويزيوني 1390 نويسنده: مقداد نيک‌زاد طهراني تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار: محمدصادق دهقان چاپ: اول / 1392 شمارگان: 1200 جلد شابک: 0 ـ 000 ـ 000 ـ 964 ـ 978 قيمت: 000 ريال کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛ تلفن: 32915511 ـ 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛ تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب