/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (10)


تاریخ نشر مرداد1392
موضوع: نویسنده: فريده پيشوايي

متن کتاب

چکیده

در اين شماره بر مباحث زير مروري خواهيم داشت: 1-رسانه و حماسه‌سازي جوانان در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي 2-جوانان و مشاركت سياسي از ديدگاه نظريه‌هاي كاركردي رسانه‌ها 3-«حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» در گفت‌وگو با دكتر مهدي مطهرنيا 4-نقش تعليم و تربيت در مشاركت سياسي جوانان 5-ضرورت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي گذار از موانع و مشكلات اقتصادي (با تأكيد بر آموزه‌هاي اسلامي)


شناسنامه

دوره جديد، شماره دهم (پياپي 137) کد: 1941 تابستان 1392 ويژه: حماسه سياسي و حماسه اقتصادي صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: رقيه چاووشي صفحه‌آرا: محمد صادقي بها: 50000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32928730 ـ 025 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www. irc. ir ـ info@irc. ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب