/// اهداف فرهنگي در جنگ نرم رسانه‌اي (رسانه ملي و الگوها)


تاریخ نشر مهر1392
موضوع: نویسنده: سيده صديقه حسيني

متن کتاب

چکیده

جنگ نرم با پشتوانه قدرت نرم انجام مي‌گيرد. بنابراين، بايد به تمامي ابزارهاي حامل قدرت نرم به عنوان ابزارهاي جنگ نرم توجه و آنها را شناسايي كرد. اين ابزارها، انتقال‌دهنده پيام‌ها با اهداف خاص هستند. در عصر ارتباطات، با تنوع ابزاري براي انتقال پيام از يك نقطه به نقطه ديگر روبه‌رو هستيم. رسانه يعني راديو، تلويزيون و مطبوعات؛ عرصه‌هاي هنر شامل سينما، تئاتر، نقاشي، گرافيك و موسيقي؛ و انواع سازمان‌هاي مردم‌نهاد و شبكه‌هاي انساني، ابزار جنگ نرم به شمار مي‌آيد. با توجه به اينكه در جنگ نرم از ابزار گوناگوني استفاده مي‌شود، به همان نسبت گروه‌هاي مختلفي از جمله جوانان، سياست‌مداران، نخبگان، احزاب و قشرهاي مردم را هدف قرار مي‌دهد. افزون بر اين، در جنگ نرم از ابزارهاي رسانه‌اي، فرهنگي و علمي بهره‌ برده مي‌شود و پوشش آن براي طبقات مختلف، بيشتر و متفاوت‌تر است. جنگ رسانه‌اي مي‌تواند بر توده‌هاي مردم اثر گذارد و به همين شكل در جنگ علمي نخبگان را هدف قرار دهد. افراد مورد نظر جنگ‌هاي نرم، وابسته به هدف جنگ‌هاي نرم نيستند، بلكه به دليل اينكه در جنگ نرم از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي‌شود، افراد بيشتري درگير آن مي‌شوند، ولي در جنگ سخت كه تنها ابزار نظامي كاربرد دارد، فقط گروه‌هاي نظامي (و در موارد معدودي غيرنظاميان) در طرف مقابله قرار مي‌گيرند. تهديد نرم به روحيه و روان ملت‌ها، به عنوان يكي از عوامل قدرت ملي خدشه وارد مي‌كند، عزم و اراده ملت را از بين مي‌برد و مقاومت و دفاع از آرمان و سياستهاي نظام را تضعيف مي‌كند. فروپاشي رواني ملت ميتواند مقدمهاي براي فروپاشي سياسي ـ امنيتي و ساختاري آن باشد. بر اين پايه، يك كشور ميتواند به مقاصد مورد نظر خود در سياست جهاني برسد؛ چون كشورهاي ديگر، ارزشهاي آن را ميپذيرند، از آن پيروي ميكنند، و تحت تأثير پيشرفت و آزادانديشي آن قرار ميگيرند. بنابراين، قدرت نرم، توانايي كسب آنچه ميخواهيد از طريق جذب كردن، نه از طريق اجبار يا پاداش است. اين شيوه غيرمستقيم رسيدن به نتايج مطلوب، چهره دوم قدرت است. به تعبير ديگر، قدرت نرم به برنامههايي گفته مي‌شود كه هدف آنها اطلاع‌رساني يا نفوذ در افكار عمومي ديگر كشورهاست. ابزارهاي عمده در اين رابطه عبارت است از: رسانههاي مكتوب، فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و مبادلات فرهنگي.


شناسنامه

سرشناسه:حسيني، سيده‌صديقه، ‏‫۱۳61 -‏ ‏عنوان و نام پديدآور:اهداف فرهنگي در جنگ نرم رسانه‌اي (رسانه ملي و الگوها)/سيده‌صديقه حسيني . ‏مشخصات نشر:قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهشهاي اسلامي، ‏‫۱۳۹۲.‬‬ ‏مشخصات ظاهري:‏‫۱۸۴ ص.‬‬ ‏شابک: 978-964-514-301-3‭ ‏وضعيت فهرست نويسي:فيپا موضوع:جنگ نرم ‏موضوع:رسانه‌هاي گروهي و جنگ ‏موضوع:رسانه‌هاي گروهي -- جنبه‌هاي سياسي ‏شناسه افزوده:صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهشهاي اسلامي ‏رده بندي کنگره: 1392 ح5الف9/275UB ‏رده بندي ديويي: ‏‫‬‭‬‭۳۵۵/۳۴۳۴ ‏شماره کتابشناسي ملي:‭ ۳۲۴۲۳۱۴‬ اهداف فرهنگی درجنگ نرم رسانه اي (رسانه ملي و الگوها) (کد: 1946) به کوشش: سيده صديقه حسيني تهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما طراح جلد: مريم شرفي صفحه‌آرا: مريم شرفي نوبت چاپ: اول / 1392 شمارگان: 1200 نسخه بها: 55000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است.© نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 32915511 ـ 025 دورنگار: 32915510 تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 info@irc.ir www.irc.ir شابک 3 ـ301ـ514ـ964ـ978 Isbn:-978-964-514-301-3

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب